Zdjęcia do paszportu - aktualne wymagania na 2019 i 2020 rok

Wymiary zdjęcia do paszportu:

Zdjęcie do paszportu powinno mieć szerokość 35 mm i wysokość 45 mm.

Ustawienie twarzy na zdjęciu do paszportu:

 • Powinieneś patrzeć przed siebie, na wprost (w obiektyw aparatu) i nie przechylać głowy w żadną stronę (ani w górę, ani w dół, ani w żaden z boków)
 • Twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia paszportowego
 • Twarz powinna być wyśrodkowana tzn. umieszczona w równych odległościach od lewego i prawego boku zdjęcia (środek twarzy znajdować się powinien pośrodku fotografii)
 • Twarz powinna być równomiernie oświetlona i nie powinny być widoczne żadne odblaski lub odbłyski

Ponadto na zdjęciu oprócz twarzy powinna być widoczna szyja oraz górna część barków, chyba że mamy bardzo długą szyję, wtedy kluczowe jest umieszczenie brody i oczu, bo to one muszą znajdować się w odpowiednich strefach. Oczy powinny zawsze znajdować się w przedziale 20-30 mm od dolnej krawędzi zdjęcia.

Istotnym elementem jest także to, że na zdjęciu po paszportu może być widoczna tylko i wyłącznie jedna osoba.

Oczy na zdjęciu do paszportu:

Oczy (w szczególności źrenice, ale także brwi) powinny być widoczne tzn. niezasłonięte przez okulary czy refleks w okularach odbijający światło. Pamiętać należy, że oczy powinny mieć naturalny kolor, a zatem jeżeli na zdjęciu wyjdzie tzw. efekt czerwonych oczu np. od flesza czy lampy błyskowej, to musimy zrobić zdjęcie raz jeszcze.

Oczy zawsze powinny być otwarte. Wyjątkiem od tej bezwzględnej zasady są niemowlęta, które zgodnie z przepisami mogą mieć oczy zamknięte (najpewniej ze względów praktycznych i zdrowotnych).

Oczy, podobnie jak twarz, powinny być skierowane na wprost. Wyjątkiem są trwałe wady wzroku (np. zez), gdy niemożliwe jest utrzymanie obydwu źrenic patrzących w jeden punkt.

Uszy na zdjęciu do paszportu:

Uszy nie muszą być widoczne na zdjęciu paszportowym, natomiast zgodnie z przepisami musi być widoczna ich linia, czyli widoczny pełny owal twarzy.

Usta na zdjęciu do paszportu:

Usta powinny być widoczne i zamknięte, a wyraz twarzy naturalny - tzn. nie uśmiechaj się i nie wykrzywiaj ust.

Okulary na zdjęciu paszportowym:

Najlepiej do zdjęcia paszportowego okulary zdjąć (nawet jeżeli masz stwierdzoną przez lekarza wadę wzroku). Jeżeli upierasz się, żeby okulary pojawiły się na zdjęciu, to zwróć szczególną uwagę, aby:

 • oprawki nie zasłaniały oczu, źrenic ani brwi
 • światło nie odbijało się w okularach (i de facto zasłaniało oczy); najlepiej, jak okulary posiadają szkła antyrefleksowe

Nakrycie głowy - zdjęcie paszportowe:

Nakrycie głowy na zdjęciu do paszportu jest zabronione, o ile nie wynika z wyznawanej religii. Jeżeli tak jest, możesz mieć nakrycie głowy związane z kultem lub tradycją religijną, ale składając wniosek o paszport, musisz przedstawić aktualne zaświadczenie ze wspólnoty religijnej potwierdzające Twoją do niej przynależność. Związek wyznaniowy musi być zarejestrowany w Polsce.

Tło zdjęcia paszportowego:

Tło powinno być jasne i jednolite. Preferowany przez urzędników kolor tła to biały, jednak zgodnie z przepisami może być on także szary. W tle nie powinny znajdować się inne osoby, przedmioty, cienie czy wzory - tło musi być jednolite.

Inne wymagania dotyczące wydrukowanego zdjęcia do paszportu:

 • Zdjęcie powinno być wyraźne i ostre (bez rozmazanych pikseli i dobrej jakości)
 • Zdjęcie nie powinno być zniszczone lub trwale zabrudzone
 • Kolory po wydrukowaniu fotografii powinny być naturalne i oddawać rzeczywiste barwy
 • Zdjęcie nie powinno mieć plamek drukarskich ani innych defektów
 • Zdjęcie powinno być kolorowe (zakaz składania zdjęć czarno-białych!)
 • Zdjęcie powinno być aktualne, czyli wykonane najpóźniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie paszportu

Przypominamy, że obecnie wniosek o wydanie paszportu można składać tylko w urzędach. Są to odpowiednio Urzędy Wojewódzkie, ich delegatury oraz biura paszportowe.